Zvláštnym paradoxom je, že až keď spoznám sám seba a akceptujem to kým som, sa dokážem meniť a rásť.

C. R. Rogers


Máte chuť prísť na to, čo všetko môžete vo svojom živote ovplyvniť a zlepšiť, iba tým, že zistíte kto ste?

Môj základný prístup v práci s klientom vychádza z “psychoterapie zameranej na človeka“ podľa filozofie C. Rogersa, kedy sa spolu s terapeutom v bezpečnej a empatickej atmosfére klient ponára hlbšie do svojho prežívania, aby porozumel sebe a spoznal svoje potreby, hranice a vzťahy. Prostredníctvom týchto novonadobudnutých vhľadov a prijatia samého seba sa klient zmocňuje vlastného života, aktívne sa podieľa na kvalite vzťahov okolo seba, robí v živote vedomé rozhodnutia, ktoré vychádzajú z jeho psychologických potrieb a pozná nástroje, kedy a ako sa o seba môže postarať. Verím, že všetky odpovede a návody na život, má každý klient v sebe. Terapeut mu pomáha im lepšie porozumieť a dodáva odvahu podľa nich žit.

Prístup zameraný

na človeka

„PCA“
person-centered-approach

Ide o humanistickú formu prístupu založenej C. R. Rogersom, ktorá využíva 3 základné piliere na pomoc klientovi k osobnostnému rastu.

Empatické porozumenie


Poradca je maximálne ponorený do sveta klienta a snaží sa na svet nazerať jeho očami, čím mu pomáha k lepšiemu porozumeniu samého seba.

Kongruencia


Poradca je autentický a skutočný, neskrýva sa za fasádu šamana, alebo neomylného odborníka. Pomáha tým klientovi vytvoriť si k terapeutovi dôveru a dôvera je to, čo mení obyčajný vzťah na vzťah liečivý.

Prijatie


Prijatie klienta takého aký je. Teda, poradca nesúdi, nehodnotí, prijíma a akceptuje klienta v jeho skutočnom JA.

Empatia, prijatie a autenticita sú ingrediencie, ktoré menia obyčajný kontakt a vzťah na vzťah liečivý.