Buď prítomný v tomto momente. Tento moment je tvoj život.

Omar Khayyam


Dovoľte mi

predstaviť sa

Mgr. Lenka Uherová, PCC — psychologička, terapeutka

Od malička ma veľmi zaujímali ľudia a čím, viac sa o nich dozvedám, tým viac ma fascinujú. Čo cítia, prečo to cítia, ako sa správajú a prečo sa tak správajú, čo pre seba potrebujú a ako to dosahujú, prečo to nedosahujú… Pomáham mojim klientom aby našli rovnakú zvedavosť, chuť a odvahu dozvedieť sa o sebe čo najviac. Rada im na tejto ceste robím sprievodcu pretože verím, že všetko potrebné pre seba môže získať človek v sebe a mojou úlohou je

urobiť čo najviac pre to, aby sa k sebe dokázali prepracovať a boli im tieto zdroje a schopnosti k dispozícii.  A to nielen preto, aby si porozumeli a stali sa odborníkom na seba samých, prečítali správne svoj „návod na obsluhu“, ale zároveň aby vedeli vytvárať spokojné a naplnené vzťahy k ľudom vo svojom živote, k svojmu okoliu, k svojej práci, k svojim záujmom a hlavne, aby kultivovali ten najdôležitejší vzťah ktorý, v živote máme – k sebe samému.

Moja cesta

za vzdelaním

Vzdelanie:


Štátnice z jednoodborovej psychológie a výskum v oblasti klinickej psychológie (depresivita matiek po pôrode vo vzťahu k vytvárajúcej sa vzťahovej väzbe s dieťaťom) som ukončila na fakulte sociálnych vecí a zdravotníctva v Nitre.

Dvojročnú klinickú stáž som absolvovala na Psychiatrickej klinike pre dospelých vo Fakultnej nemocnici v Nitre pod vedením MuDr. Borisa Čecha.

Pracovala som ako psychológ pod supervíziou v Ambulancii klinického psychológa RETEDIA, kde som sa venovala hlavne psychodiagnostike, výskumu a skupinovej intervencii pod vedením PhDr. Petra Kluberta, PhD.

Ukončila som dlhodobý (4,5-ročný) psychoterapeutický výcvik v Psychoterapii zameranej na človeka (PCA – person centered approach) podľa filozofie Carla R. Rogersa v PCA Inštitúte Brno.

Absolvovala som 1,5-ročný výcvik v Body-psychoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda, senior trénera Európskej školy Biodynamickej psychológie a na telo zameranej psychoterapie (ESBPE), ktorý sa špecializuje na verbálne a neverbálne terapeutické metódy a vegetoterapiu.

Som účastníčkou prebiehajúceho výcviku v psycho-traumatoterapii pod vedením Eliho Weidenfelda zameranej na prácu s rannou a preverbálnou traumou prostredníctvom na telo orientovaného prístupu.

S titulom PCC (professional certified coach) som ukončila medzinárodne 1,5-ročné vzdelávanie v business coaching vo filozofii Transakčnej Analýzy pod vedením Sandry Wilson, MCC.

Na univerzite Essex of London som vyštudovala postgraduálnu certifikáciu vo forzenznej a kriminálnej psychológii, kde pokračujem na vyšší stupeň ako medzinárodne certifikovaný kriminálny psychoóg (CCP).

Aktivity:


Založila som organizáciu GrowMe, ktorá združuje špecialistov a odborníkov v oblasti duševného zdravia, psychólógie, psychoterapie, psychiatrie a koučingu aby pomáhala organizáciám vytvárať psychologicky bezpečné pracovné prostredie a zamestnancom, aby zveľadovali svoje schopnosti vnímať a starať sa o svoje potreby v rýchlom na výkon orientovanom svete.

Vytváram na mieru „ušité“ vzdelávacie, rozvojové a seba-poznávacie tréningy a workshopy pre medzinárodné organizácie (Slovensko, UK, USA, Nemecko, Rakúsko, Poľsko…) , pre neziskový sektor a občianske zruženia, spolupracujem s medzinárodnými školami v Bratislave a Čechách na vytváraní kurikula zameraného na individualitu každého dieťaťa.

Aktívne sa podieľam na systémových zlepšeniach rehabilitácie a reedukácie odsúdených zločincov a sexuálnych delikventov pre Anglické detenčné zariadenia.

Som členkou zoskupenia odborníkov CoachingPlus, ktorého cieľom je vzdelávanie budúcich psychológov, pomahajúcich pracovníkov, lídrov a manžérov.

Som členkou slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a tiež členkou medzinárodnej federácie koučov ICF.